NARUTOP99

SHUEISHA + Bandai Namco Entertainment Inc. + Bandai Namco Nexus Inc.

2022

NARUTOP99

A world-wide online voting campaign for 488 NARUTO characters.


URL :

https://narutop99.naruto-official.com/

CREDIT

©Masashi Sugumoto Scott / SHUEISHA Creative Director : Bigi Shimamura Planner : maruso / Kana Matsushita / Ishibashi / Haruka Ichikawa Contents Producer : Ryoichiro Taketomi / Chiharu Nagai Contents Director : Ayu Yoshimura

OTHER CONTENTS